Aktuelle prosjekter

En av fem bidragsytere i Jens Martin Hartvedt Arvesens drag-prosjekt, 'The Abandoned Museum of Contemporary Drag Art' med premiere 29. mai 2021. Pga. koronasituasjonen ble det laget en film av forestillingen, som skal ferdigstilles ila høsten -21. Mitt eget soloverk i prosjektet  -  'Anybodies'  -  skal videreutvikles.

Under arbeid: 'Fritt etter leseboka for 1. klasse på 60-tallet' -  et nytt skeivt prosjekt basert på egen tekst, i samarbeid med komponist Tov Ramstad og scenograf Turid Ousland. Premiere på Scenehuset i uke 46, 2021.

'Gammeldans'  -  solo utviklet i 2020, som endelig skal bli vist i desember -21, på Scenehuset, i et delt program med Siri Jøntvedt og Brynjar Bandlien.

Instagram: @steffilund

Forrige prosjekter (2019):

7.-8. desember 2019 på Scenehuset i Oslo: Visninger av 'Future music', et samarbeid mellom meg (koreografi og dans) og Janne-Camilla Lyster (tekst: spesialskrevne partiturer for 'stemmekropp'). Lørdag 7. desember kl 15, og søndag 8. desember kl 14 og 19. Varighet ca en time. 

Sommer 2019: 'Til orientering', et forprosjekt i samarbeid med musikerne Ole Henrik Moe og Kari Rønnekleiv, og dansekunstner Kristine K. Øren. Tema: orientering i bred forstand, med base i turorientering.

Foto fra 'En gang var jeg det høye gresset', Dramatikkens Hus, oktober -13:

                                                                                  Steffi og Ulf Nilseng. Foto: Sabina Jacobsson